Processen börjar vanligtvis vid framtagning av en ritning som sedan används i simulering för att upptäcka brister i ritningen och eventuella problem som kan uppstå med själva plastdetaljen.

Modern framställning av plastdetaljer innefattar flera steg där formsprutning är slutstadiet.plast pellets för formsprutning

När ritningen har blivit fastställd påbörjas arbetet med att ta fram ett anpassat formverktyg som används för att framställa detaljen. Även detta verktyg behöver ritas och därefter konstrueras verktyget med hjälp av CNC-svarvar och fräsning samt robotar som effektiviserar tillverkningen.

Därefter monteras formverktyget och de första proverna kan slutföras för att säkerställa att slutprodukten möter alla krav.

Det som är viktigt för lyckad formsprutning är, förutom noggrannhet i varje steg, ett gediget kunnande av materialet. Plast har olika egenskaper och smältpunkter och måste därför hanteras på rätt sätt i formsprutningsprocessen. Annars finns risken att plastdetaljen blir försvagad eller att andra kvalitetsproblem uppstår.

Vanligtvis används plastgranulat av termoplast där smälttemperaturen ligger på mellan 175 – 300 grader Celsius. Kombinationen av förståelsen för materialet samt hur formverktyget måste vara utformat säkerställer att slutprodukten blir så bra som möjligt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *